10/12/2006

باز هم فلیکر و حسادت و باقی داستان


البته این من نیستم‌ها. لابد حواستان هست. من عکاس ام. این کسى دیگر است.

10/10/2006

پنجاهى شدن

ببین. من هم وقتى مثل تو پنجاه و چهارى بودم از این ایده‌ها نداشتم. حالا که پنجاهى شده‌ام ایده پیدا کرده‌ام. تو هم هر وقت پنجاهى شدى ایده‌هایى از این بهتر پیدا مى‌کنى. باور کن.

و اما فلیکر


در راستاى این‌که ملت همه فلیکر دارند و علاوه بر آن عکس‌هاى خوب دارند و ما حسودیمان مى‌شود و البته که این حق ما است که دست کم حسودیمان بشود و بدبختانه هنوز احتمال به نقص فلیکر باز کردن براى خودمان را هم نداریم، از این مکان براى جبران این ضایعه استفاده نموده اولین عکسمان را این‌جا مى‌گذاریم. در ضمن انگشت‌هامان مادرزاد این شکلى است. لازم نیست برایمان در این مورد کامنت بگذارید.

تنها پنج دقیقه

غروب‌خوابان و افطارخواران گرامى! تنها پنج دقیقه تا اذان مغرب فرصت باقى است.

در کلاس خبرنویسى خلاق

- وى سپس هم‌چون‌این...
- گمون نکنم این کلیشه به درد بخوره.
- پس چى بنویسم؟
- بنویس وى سپس هم‌چین...

10/09/2006

ماهیت و اطاله

بچه‌ها! در درس ام‌روز با یک کلمه‌ى جدید آشنا مى‌شیم و اون کلمه ماهیت هستش. ماهیت به معناى ته کثافت و آخر لجن بودن کسى یا چیزى است. مثلا جمله‌هایى نظیر این رو شنیده‌اید که مى‌گیم «بعد از دو ماه که از زندگى مشترکمان مى‌گذشت با ماهیت این جوان چرب‌زبان آشنا شدم و فهمیدم در دام چه شیادى افتاده‌ام.» یا مثلا نظیر این جمله که «پس از افشاى ماهیت این گروه، سردم‌دارانش به خارج از کشور گریختند.»
حالا مثال‌هاى دیگرى هم هست که ذکرشون به قول معروف موجب اطاله‌ى کلام اه.

10/06/2006

آزمون ورودى جامعة‌الاشباه

1. فارج چیست؟
الف. نوعى وسیله‌ى بهداشت و تنظیم خانواده است.
ب. معرب فارگو است.
ج. از فامیل «فـَرَج‌اینا» است.
د. مخفف فاطمه رجبى است.
O
2. فارج به چه کار مى‌آید؟
الف. به کار بهداشت و تنظیم خانواده
ب. به کار فیلم نسبتا خفونى ساختن
ج. به کار فامیل
د. بهداشت دهان و دندان و ارتودنسى
O
3. فارج در کجا استفاده مى‌شود؟
الف. خانواده و اجتماع
ب. استودیو
ج. خونه‌ى «فرج‌اینا»
د. هر جا شما بفرمایین اون‌جا نه
O
4. فارج چه‌گونه تکثیر مى‌شود؟
الف. از راه کشت تخم فارج
ب. از راه قلمه زدن در بساط سى‌دى‌فروش‌هاى کنار خیابان
ج. از راه پى‌وند زدن در فاضل‌آب
د. از راه دهان

10/04/2006

شاعر کودتاچى

شاعر مى‌فرماید:
چند خوردى چرب و شیرین از طعام؟
یک شبى بیدار شو دولت بگیر
در معناى این بیت شاعر خود فرموده است «چه‌قد خونه‌ى آقام غذاى مـُفدَکى خوردى؟ اقـَلـَّکـَم یه شب پاشو برو کودتا کن که غذاها حروم نشده باشن خـُب.»

من خطا کردم. صادقانه عذر مى‌خواهم.

*هم‌‌این دیگر. تمت.

واى اگر فکر کنى کسى شده‌اى

*فکرش را نکن.