11/12/2006

غذاى هانى ترجمه‌ى مانى

کسى هست که در رستوران هانى غذا خورده باشد و دوستش نداشته باشد؟ هانى سر مطهرى. اگر هست واقعا دوست دارم با این آدم بى‌سلیقه آشنا شوم. انتخاب مقاله‌هاى مانى هم که تو همین مایه‌ها است (مانى جان یادت باشد بعدا من را یک آلبالوپلوى حسابى در همان رستوران هانى مهمان کنى). پس بدو بدو که جا نمانى. یک مقاله از رابرت فیسک درباره‌ى همان ماجراى مشهور دیدار شدیدا پرمهرآمیز رامسفلد و صدام در زمان جنگ ایران و عراق.