10/10/2006

و اما فلیکر


در راستاى این‌که ملت همه فلیکر دارند و علاوه بر آن عکس‌هاى خوب دارند و ما حسودیمان مى‌شود و البته که این حق ما است که دست کم حسودیمان بشود و بدبختانه هنوز احتمال به نقص فلیکر باز کردن براى خودمان را هم نداریم، از این مکان براى جبران این ضایعه استفاده نموده اولین عکسمان را این‌جا مى‌گذاریم. در ضمن انگشت‌هامان مادرزاد این شکلى است. لازم نیست برایمان در این مورد کامنت بگذارید.

Links to this post:

Create a Link

<< Home