10/09/2006

ماهیت و اطاله

بچه‌ها! در درس ام‌روز با یک کلمه‌ى جدید آشنا مى‌شیم و اون کلمه ماهیت هستش. ماهیت به معناى ته کثافت و آخر لجن بودن کسى یا چیزى است. مثلا جمله‌هایى نظیر این رو شنیده‌اید که مى‌گیم «بعد از دو ماه که از زندگى مشترکمان مى‌گذشت با ماهیت این جوان چرب‌زبان آشنا شدم و فهمیدم در دام چه شیادى افتاده‌ام.» یا مثلا نظیر این جمله که «پس از افشاى ماهیت این گروه، سردم‌دارانش به خارج از کشور گریختند.»
حالا مثال‌هاى دیگرى هم هست که ذکرشون به قول معروف موجب اطاله‌ى کلام اه.

Links to this post:

Create a Link

<< Home