11/06/2006

یک پست احتمالا جنجالى براى آن‌ها که زنده‌اند تا چیزهایى را پاس بدارند

حافظ مهم است؛ حالا چه فرق مى‌کند که قیفى باشد یا لیوانى.