1/08/2007

آره؟ پس مى‌گیرم؟

على‌رضا خان عصار مى‌گوید «گفته بودم عاشق ام، حرفمو پس مى‌گیرم.»
حالا شده حکایت ما؟ گفته بودم مى‌آیم و حالا نمى‌آیم؟ راستش تا به چى بگوییم آمدن. الان مدتکى است در وبلاگى دیگر چیزک‌هایى مى‌نویسم. البته آن وبلاگ را بدون دعوت‌نامه نمى‌توان خواند. و البته‌تر براى هر کس که بخواهد دعوت‌نامه خواهم فرستاد. فرقى نمى‌کند غریب باشد یا آشنا، دوست باشد یا دش‌من، قهر باشد یا آشتى. قدم همه‌تان هم روى چشمم. این بساط را فقط براى این علم کرده‌ام که بتوانم خودم را از شر خوانندگان آزاررسان خلاص کنم. خیلى هم پوست‌نازک نیستم. احتمالا اگر دور و بر فحش خواب‌آور نگردید در بقیه‌ى موارد کمى تساهل دارم که به کار بیاید. هم‌این.
پ.ن.: بله. بله. اى‌میلم را شاید ندانید. شرمنده. گیج ام. ببخشید. این هم اى میل
k_alyani[at]yahoo[dot]com