2/09/2006

می‌توانی بی‌خشونت كنار آن‌ها زندگی كنی؟

سردبیر روزنامه دانمارکی گفته است: می‌خواستم ثابت کنم که مسلمانان و مسیحیان نمی‌توانند صلح‌آمیز در کنار هم زندگی کنند. + .

Links to this post:

Create a Link

<< Home