2/09/2006

بابا چه كرديد؟ داد حسام هم درآمد

اين هم حسام‌الدين شايسته از اتريش. می‌گويد «یعنی هر کسی آتش نزد، دلش به درد نیامده.» + .

Links to this post:

Create a Link

<< Home