2/09/2006

نام محمد را به آن‌چه نمی‌پسنديد پی‌وند نزنيم

محمد را اگر دوست داريد، هم‌آن‌گونه بخواهيدش كه خود گفت «رحمة‌للعالمين» نه آتش‌افروز و سنگ‌پران. + . دم مهدی جامی گرم.

Links to this post:

Create a Link

<< Home