2/07/2006

باز هم ماجرای دی‌شب

برای اين كه داد و فرياد نكنم ساكت می‌مانم و هيچ نمی‌‌‌گويم. اين دو مطلب را هم بخوانيد. + و + .

Links to this post:

Create a Link

<< Home