1/15/2006

وبلاگ را چرا بستی؟

وبلاگ بدی نبود كه. بی سر و صدا بود. راحت بود و می‌شد راحت خواندش. چرا بستيش؟ حيف نيست؟ من اگر جای تو بودم باز از نو می‌نوشتمش. حيف است.

Links to this post:

Create a Link

<< Home