1/19/2006

برای چاره‌جويی اساسی

اين هم ديگر نياز به شرح و بيان ندارد «فضل‌‏علي افزود: براي چاره جويي اساسي، بحث زنان خياباني بايد تسهيلات ازدواج نظير مسكن و اشتغال را ايجاد كرد، سپس اگر عضوي پيدا شد كه بخواهد مخل فرهنگ و اجتماع باشد، با آن برخورد قضايي شود.وي ازدواج موقت را در شرايط كنوني جامعه چاره‌‏ساز ساماندهي به بحث زنان خياباني دانست وگفت: ازدواج موقت مي‌‏تواند بحث قابل قبولي باشد، منتهي چيزي كه الان در جامعه ما نمي‌‏توان اسم آن را آورد، بحث ازدواج موقت است زيرا در ذهنيت جامعه جا باز نكرده است و متاسفانه در فرهنگ ما جا نيفتاده است.وي با تاكيد بر لزوم فرهنگسازي در مورد بحث ازدواج موقت در جامعه براي كاهش بسياري از مشكلات درجامعه، گفت: خانه‌‏هاي عفاف كه چندي پيش مطرح شده بود، نامش نام مقدسي است و اگر بتوانيم واقعا محتوايش را هم با همين تقديس دنبال كنيم، قطعا مي‌‏تواند قابل پذيرش باشد و بخشي از گرفتاري‌‏ها را حل كند.»

Links to this post:

Create a Link

<< Home