1/19/2006

پيش‌بينی من اين بود كه

پيش‌بينی من اين بود كه هر چه به انتخابات اسرائيل نزديك شويم، كسانی كه دنبال رای هستند، بيش‌تر از خطر دش‌من خارجی و برنامه‌ی اتمی ايران سخن خواهند گفت. حالا اين‌ها را ببينيد:
اولمرت می‌گويد تهديد ايران برايش چيز جديدی نيست. رئيس ستاد نيروهای دفاعی اسرائيل نگران تهديد ايران است. پرز هم با رايس بر سر هم‌اين موضوع حرف زده است. اين هم نمونه‌ای از فضای عمومی جروزالم پست.

Links to this post:

Create a Link

<< Home