1/17/2006

چند پی‌وند و كمی حرف

بی‌همگان به سر شود بی بی‌بی‌سی نمی‌شود «...اطلاعيه وزارت ارشاد به نحوه خبر رسانی سی ان ان در سال های اخير نيز نيز [كذا فی‌الاصل] اشاره کرده و...» در مورد مهرورزی با سی‌ان‌ان.
O
O
عكس‌های آن ده زن فرمان‌روا، در لوموند. لينك از هم‌آن مطلب آشپزباشی.
O
وقتی ون‌گوگ را كشتند. ما مانده بوديم ميان آن‌ها كه می‌گفتند ون‌گوگ فرشته‌ای نازنين و آزادی‌خواه بوده خيلی هم خوب بوده و آن‌ها كه برای قاتلش پپسی باز می‌كردند كه دمش گرم. كار خوبی كرد. با اولی‌ها پيش‌تر مفصل حرف زده بودم. اين هم برای دومی‌ها كه حتا اگر از قتل انسان‌های مخالف ككشان هم نمی‌گزد. ببينند دسته‌گلی كه قهرمانشان به آب داده چه فوايدی در پی داشته است.

Links to this post:

Create a Link

<< Home