1/11/2006

قربانی و ايمان

من البته هنوز خيال می‌كنم روز عيد قربان چه برای اهل سنت چه برای شيعه يك روز است. ممكن است به بهانه‌اش چند روز جشن بگيرند. درست مثل نوروز كه روز اول فروردين است و چند روز جشن می‌گيريم. اما از اين كه بگذريم، می‌شود بحث ابراهيم و قربانی باشد و آدم از سورن كيركه‌گور حرف نزند؟
گشتم، نه زياد، و چيز فارسی‌ای جز اين پيدا نكردم. كم‌مايه است و بند دومش پاك به هم ريخته است. چيز انگليسی هم كه برای خواندن تا دلتان بخواهد هست. يكيش اين.
پيش‌تر فكر می‌كردم حق با او است و بايد از هاويه بجهی تا مومن باشی. و فكر می‌كردم ايمان نوعی اعتقاد است. الان نه. الان می‌گويم ايمان ربطی به اعتقاد ندارد. شرح و بسطش باشد وقتی كه سوادم و حوصله‌ام بيش‌تر شود. شايد وقتی ديگر.

Links to this post:

Create a Link

<< Home