6/11/2005

فرق كوچكی ميان نقد و زدن هست

ياسر: من نمی‌فهمم این که یک نفر «تمام همش را صرف زدن (نقد) يك نام‌زد می‌كند و برای نوشته‌اش فايل پی‌دی‌اف هم می‌سازد با اين دستورالعمل كه پرينت بگيريد و تكثير و توزيع كنيد» چه اشکال دارد؟ انتخابات است. قرار است مملکت را چهارسال بسپریم دست یک نفر. تعارف که نداریم.
سلام ياسر جان. زدن با نقد فرق می‌کند. من خودم دارم ديگران را نقد مي‌کنم. اما نمی‌زنم. وقت زدن است که آدم به خودش اجازه می‌دهد حتا چيزهايی را که برايش واضح است درست نيستند بگويد تا به هدفش برسد. ما اگر کارگزار و عامل حزب‌ها ايم، لابد بايد هر کاری کنيم تا نام‌زد حزبمان بالا برود. اما اگر حضورمان در صحنه‌ی سياست نه به دنبال قدرت كه دنبال زندگی بهتر و مدنی‌تر است، پس اول بايد خودمان اين رفتار مدنی را پيش بگيريم. مملكت را با تمام وسعتش چهار سال به دست كسی می‌سپريم. اما اگر فرهنگ بدی را آورديم يا به ماندنش كمك كرديم، معلوم نيست تا كی وبالمان باشد.

Links to this post:

Create a Link

<< Home