3/07/2006

من هم تزار روسيه هستم در اين اتاق

الآن كه با حسرت از پشت پارتيشن اتاق بی‌روزنه‌ام به پنجره‌ی اتاق كناری نگاه می‌كنم و حسرت يك قلپ هوا را می‌خورم، می‌فهمم روسيه در دوری از دريای آزاد چه كشيده. گيرم كه اصلا آن نقل قول هم يك‌سره دروغ باشد.

Links to this post:

Create a Link

<< Home