1/20/2006

مرجع خبر ناپديد است؟

اين خبر حساسی است. بس‌يار حساس. من هر چه گشتم منبعی برايش پيدا نكردم. متن را اين‌جا ضبط می‌كنم مبادا دست‌كاريش كنند. حتا اين را هم پيدا كردم كه دست كم مطمئنا تاييدش نمی‌كند (يا در واقع با هم در تضاد اند). آن‌چه بی‌بی‌سی از قول ارنست اورلاو نقل می‌كند يك جمله‌ی هش‌داردهنده است «رئیس سازمان جاسوسی آلمان مشخصا گفته است که ایران احتمالا چند ماهی بیشتر با ساخت بمب اتمی فاصله ندارد و به این ترتیب به این هدف خیلی نزدیکتر از آن است که تا کنون تصور می رفت.» در حالی كه در خبر رويترز صحبتی از اورلاو نيست و می‌گويد «Germany's foreign intelligence agency believes that Iran is at least three or four years away from getting a nuclear weapon if it wants one, a source familiar with the agency's estimate said on Thursday.»
كه من ازش اين را می‌فهمم «يك منبع نزديك به پيش‌بينی‌های سازمان اطلاعات خارجی آلمان پنج‌شنبه به ما گفت سازمان معتقد است كه ايران اگر هم بخواهد سلاح اتمی‌ای به دست بياورد دست كم سه چهار سال طول می‌كشد.»
فكر می‌كنيد راهی سراغ داريد كه بتوانيم منبع خبر بی‌بی‌سی را - اگر وجود داشته باشد - پيدا كنيم؟ من البته كمی در سايت اشپيگل آن‌لاين گشته‌ام و چيزی نيافته‌ام. شايد هم بد گشته‌ام. هنوز نمی‌خواهم هيچ نتيجه‌ای بگيرم.
O
پ‌ن: گمان كنم مرجع خبر را پيدا كردم. آلمانی است. اما هنوز نمی‌فهمم اين همه اختلاف در دو خبر از يك جا و يك روز چه طور پديد آمده است.

Links to this post:

Create a Link

<< Home