7/07/2005

آصفی، سخن‌گوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ايران انفجارهای لندن را محکوم کرد.

Links to this post:

Create a Link

<< Home